Calculus for the utterly confused
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0070482616

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill, 1999,

Mô tả vật lý: xi, 188 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH