Natural language annotation for machine learning [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: J Pustejovsky, Amber Stubbs

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1449306663

Ký hiệu phân loại: 006.35 *Natural language processing

Thông tin xuất bản: China : Sebastopol, CA : O'Reilly, 2012

Mô tả vật lý: 1 online resource (xi, 131 p.) : , ill.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 77779

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH