Teach yourself visually iPad
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Lonzell Watson, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0470644982

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN :Wiley Pub. 2010., 1st ed.

Mô tả vật lý: 276 p. : , col. ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


iPad (Computer)-- Portable media players.-- Tablet computers.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH