Fields and Galois Theory

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: John M, Howie, ,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9781846281815

Ký hiệu phân loại: 512.74

Thông tin xuất bản: London :Springer-Verlag London Limited, 2006.,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

Môn học:


Algebraic fields.-- Galois theory.-

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn