Citrix XenApp platinum edition for Windows : the official guide [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0071545972

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill, 2009,

Mô tả vật lý: xxix, 546 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 77910
1. Client/server computing.
  - Computer networks
  - Remote access.; Citrix XenApp.-1. Client/server computing.
  - Computer networks
  - Remote access.
2. Citrix XenApp.-
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH