Cosmetic dermatology :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0071490620

Ký hiệu phân loại: 616.5

Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill Medical, 2009., 2nd ed.

Mô tả vật lý: xiv, 366 p. : , ill. (chiefly col.) ; , 29 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Cosmetics.-- Dermatology.-- Skin -- Care and hygiene.; Skin -- Diseases ; Treatment.; Skin Diseases -- therapy.; Cosmetic Techniques.-- Skin Care -- methods.

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn