Core data iOS essentials : a fast-paced, example-driven guide to data-driven iPhone, iPad, and iPod Touch applications [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: B, M, Harwani, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9781849690942

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Olton, Birmingham :Packt Pub., 2011.,

Mô tả vật lý: vii, 319 p. : , ill. (some col.).

Ngôn ngữ:


iPad (Computer) -- Programming.; iPhone (Smartphone) -- Programming.; iOS (Electronic resource)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH