Advances in computer, information, and systems sciences, and engineering : proceedings of IETA05, TeNe05 and EIAE05
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  140205260X

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Dordrecht :Springer, 2006,

Mô tả vật lý: xv, 489 p. : , ill. ; , 27 cm.

Ngôn ngữ:


Computer engineering -- Congresses.; Electronic systems -- Congresses.; Engineering -- Congresses. ; Study and teaching; Industrial electronics -- Congresses.; Information technology -- Congresses.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH