Biology for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: René Fester Kratz, Donna Rae Siegfried

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470598751

Ký hiệu phân loại: 570 Life sciences Biology

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley, 2010

Mô tả vật lý: xviii, 366 p. : , ill. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 78059

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH