Software configuration management

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jessica Keyes

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0849319765

Ký hiệu phân loại: 005.15 Preparation of program documentation

Thông tin xuất bản: Boca Raton : Auerbach, 2004

Mô tả vật lý: 619 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 7807

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH