English verbs & essentials of grammar for ESL learners [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Edward Swick

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0071632298

Ký hiệu phân loại: 428.24 English as a second language - Applied Linguistics - Formal Approach

Thông tin xuất bản: Dubuque, Iowa : London : McGraw-Hill Contemporary Learning ; McGraw-Hill [distributor], 2010.

Mô tả vật lý: 1 online resource (vii, 152 p.)

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 78139

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH