Computer and Information Science 2011 [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9783642213779

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg :Springer Berlin Heidelberg, 2011.,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

ID: 78169
Artificial intelligence.
  - Engineering.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH