An introduction to the theory of computation
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Eitan Gurari, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0716781824

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: New York, NY :Computer Science Press, 1989.,

Mô tả vật lý: xii, 314 p. : , ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 78188
Electronic data processing.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH