Integrating Macs into Windows networks [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Guy Hart-Davis, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0071713034

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill, 2010.,

Mô tả vật lý: 1 online resource (xxi, 410 p.) : , ill.

Ngôn ngữ:


Cross-platform software development.-- Electronic books.-- IBM-compatible computers.-- Internetworking (Telecommunication)-- Macintosh (Computer)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH