Sơ đồ tư duy : The mind map book
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2013,

Mô tả vật lý: 379 tr. ; , 22 cm

Ngôn ngữ:


Phần 1: Kiến trúc tự nhiên
Phần 2: Nền tảng
Phần 3: cấu trúc
Phần 4: Tổng hợp
Phần 5: Các ứng dụng.

Thuật nhớ-- Tư duy sáng tạo-- Tư tưởng và tư duy-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
3F
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 153.400


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH