Cơ học đất : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành xây dựng cầu đường
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 2013, Tái bản có sửa chữa và bổ sung

Mô tả vật lý: 3143tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Các tính chất vật lý của đất-Chương 2: Các tính chất cơ học của đất-Chương 3: Phân bổ ứng suất trong đất-Chương 4: Lún của nền đất-Chương 5: Sức chịu tải của nền đất-Chương 6: Áp lực đất lên tường chắn-Chương 7: Ổn định của mái đất

Cơ học đất-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22C
Sai Gon Campus
8C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.151


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH