Cầu thép bêtông cốt thép liên hợp
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 624.217 Iron and steel truss bridges

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 2012, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 109 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Kết cấu nhịp thép liên hợp và ứng dụng và ngành xây dựng cầu-Chương 2: Cấu tạo kết cấu nhịp thép BTCT liên hợp-Chương 3: Tính toán nội lực và biến dạng do tải trọng

Cầu bê tông-- Cầu sắt và thép-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22D
Sai Gon Campus
8F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.217


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH