Nền và móng
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Lê Anh Hoàng,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây dựng, 2012, Tái bản

Mô tả vật lý: 298 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Khái niệm cơ bản trong thiết kế nền móng-Chương 2: Tính toán móng nông-Chương 3: Tính toán móng mềm-Chương 4: Móng cọc-Chương 5: Tường chắn đất-cọc bản-Chương 6: Gia cố nền-Chương 7: Cách xác định hệ số nền Cz

Nền móng-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.150


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH