Switching to a Mac for dummies, second edition [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Arnold Reinhold, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9780470466612

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :Wiley Pub., 2009., 2nd ed.

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Macintosh (Computer)-- Mac OS.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH