Jakarta Struts for dummies [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ellen Finkelstein, Mike Robinson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0764559575

Ký hiệu phân loại: 005.2 Programming for specific types of computers, for specific operating systems, for specific user interfaces

Thông tin xuất bản: New York ; Chichester : Wiley, 2004.

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 78284

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH