Algebra II essentials for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mary Jane Sterling

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 047061840X

Ký hiệu phân loại: 512 Algebra

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J : Wiley Pub., Inc., 2010

Mô tả vật lý: xii, 176 p. : , ill. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 78346

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH