Meat refrigeration

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: C James, S.J James

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1855734427

Ký hiệu phân loại: 664.9028 Meats and allied foods

Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC, 2002

Mô tả vật lý: 347 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 7841

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH