Thiết kế móng nông
 2 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 1
Tác giả: Nguyễn Uyên,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây dựng, 2013,

Mô tả vật lý: 168tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Những nguyên tắc cơ bản của thiết kế nền móng-Chương 2: Các loại móng nông-Chương 3: Thiết kế móng nông-Chương 4: Thiết kế móng mềm-Chương 5: Thiết kế móng nông trên các loại đất

Móng nông -- Thiết kế; Nền móng-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22B
Sai Gon Campus
8C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.150


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH