Kỹ thuật thi công. T1
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 624 Civil engineering

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây dựng , 2013, Tái bản

Mô tả vật lý: 253 tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Đất và công tác đất trong xây dựng-Chương 2: Tính khối lượng công tác đất-Chương 3: Công tác chuẩn bị phục vụ thi công đất-Chương 4: Kỹ thuật thi công đào đất-Chương 5: Thi công đắp và đầm đất-Chương 6: Công tác nổ mìn-Chương 7: Các loại cọc, cừ và thiết bị thi công-Chương 8: Kỹ thuật thi công cọc và cừ-Chương 9: Một số loại cốp pha, cột chống và sàn công tác-Chương 10: Tính toán thiết kế và cấu tạo cốp pha cho một số kết cấu công trình-Chương 11: Công tác cốt thép-Chương 12: Công tác bê tông-Chương 13: Thi công kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước-Chương 14: Một số phương pháp tính toán tường cừ chuyển dịch của đất nền khi thi công hố đào-Chương 15: Một số giải pháp chống đỡ tường chắn

Công nghiệp xây dựng-- Kỹ thuật thi công-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22B
Sai Gon Campus
8B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH