Giáo trình sức bền vật liệu :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 620.112

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây dựng, 2012, Tái bản

Mô tả vật lý: 165tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Sức bền vật liệu; Vật liệu, Sức bền;

DÃY KỆ
21B
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
7E
*Ký hiệu xếp giá:  620.112
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn