Hướng dẫn đồ án môn học nền và móng
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Châu Ngọc Ẩn,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây dựng, 2013,

Mô tả vật lý: 238tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Các phương pháp tính toán nền móng công trình-Chương 2: Tóm tắt cơ học đất-Chương 3 : Thiết kế móng nông-Chương 4: Thiết kế móng cọc-Chương 5: Gia cố nền

Cơ học đất-- Nền móng-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.150


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH