Hướng dẫn đồ án môn học nền và móng

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Châu Ngọc Ẩn

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 624.15 Foundation engineering and engineering geology

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng, 2013

Mô tả vật lý: 238tr. ; , 27cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 78989


   - Chương 1: Các phương pháp tính toán nền móng công trình-
   - Chương 2: Tóm tắt cơ học đất-
   - Chương 3 : Thiết kế móng nông-
   - Chương 4: Thiết kế móng cọc-
   - Chương 5: Gia cố nền
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.150


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH