Từ điển Anh - Việt kiến trúc và xây dựng
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Cyril M Harris, ,

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 720.3 Architecture

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 1995, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 1085 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Kiến trúc -- Từ điển-- Xây dựng -- Từ điển-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
11A
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 720.300


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH