Advance with English. T3
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  0194260089


Thông tin xuất bản: Oxford :Oxford University, 1993, In lần thứ 2

Mô tả vật lý: 171 tr. ; , 28 cm

Ngôn ngữ:


Unit 1. Noise . Unit 2 Fire! . Unit 3 Emergency. Unit 4 We can't all be successful! Unit 5 Animal intelligence. Unit 6 Hijacked. Unit 7 Jump. Unit 8 The day the word blew up. Unit 9 The traffic accident. Unit 10 Football. Unit 11 Life in the universe. Unit 12 Eastern Medicine. Test paper..

Anh ngữ -- Cao cấp; English -- Advance

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
15E
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 428.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH