Giáo trình thiết kế các phương án cầu
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 624.2 Bridges

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính trị Quốc gia , 2011,

Mô tả vật lý: 162tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Tổng quan về các công trình xây dựng giao thông-Chương 2: Các kết cấu và thiết bị trên công trình cầu-Chương 3: Những vấn đề cơ bản trong thiết kế và xây dựng cầu-Chương 4: Lập phương án công trình cầu-Chương 5: Cơ sở đánh giá tài chính và hiệu quả kinh tế dự án

Cầu -- Thiết kế và kết cấu

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 7
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.200


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH