Giáo trình vật liệu xây dựng
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Bộ Xây dựng,

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 624.18 Materials

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây dựng, 2011,

Mô tả vật lý: 235tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ:


Vật liệu xây dựng-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.180


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH