Giáo trình lập định mức xây dựng

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 692.5

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây dựng, 2011, Tái bản

Mô tả vật lý: 185tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:


Phần một: Nhập môn lập định mức xây dựng-Phần 2: Chương 1: Những kiến thức cơ bản về định mức kỹ thuật xây dựng-Chương 2: Các phương pháp thu lượm thông tin để lập định mức mới-Chương 3: Chỉn lý số liệu-Chương 4: Thiết kế định mức lao động trong sản xuất xây dựng-Chương 5: Thiết kế định mức thời gian sử dụng máy xây dựng-Chương 6: Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng-Chương 7: Các phương pháp lập định mức vật liệu trong xây dựng-Chương 8: Phương pháp tính định mức vật liệu để chế tạo bêtông tươi và vữa-Phần 3: Định mức dự toán và định mức dự toán tổng hợp xây dựng công trình-Chương 1: Định mức dự toán xây dựng công trình-Chương 2: Định mức dự toán tổng hợp xây dựng công trình

Kinh tế xây dựng, Xây dựng , Định mức dự toán,

DÃY KỆ
29E
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
15D
*Ký hiệu xếp giá:  692.5
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 1


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn