Absolute beginner's guide to computer basics
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Michael Miller, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0789731754

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Indianapolis :Que, 2004, In lần thứ 2

Mô tả vật lý: 383 tr. ; , 23 cm

Ngôn ngữ:

ID: 7903
Máy tính
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH