Tổ chức sự kiện : Sách chuyên khảo
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 394.2068 Special occasions

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012, Tái bản lần thứ hai

Mô tả vật lý: 343 tr. ; , 13 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Bản chất của tổ chức sự kiện-Chương 2: Dự toán ngân sách và lập kế hoạch tổ chức sự kiện-Chương 3: Tổ chức và tính toán thời gian-Chương 4: Chiến lược tổ chức sự kiện-Chương 5: Danh sách khách mời-Chương 6: Địa điểm tổ chức sự kiện-Chương 7: Tổ chức đưa đón khách-Chương 8: Khách tới sự kiện-Chương 9: Không gian thực hiện sự kiện-Chương 10: Tổ chức ăn uống trong sự kiện-Chương 11: Những vấn đề quan tâm khác

Tổ chức sự kiện-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 7
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
12F
Sai Gon Campus
4H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 394.206


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH