Thi công cầu thép
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 624.217 Iron and steel truss bridges

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 2011, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 252 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Chế tạo cầu thép-Chương 2: Lắp ráp kết cấu nhịp cầu thép-Chương 3: Các phương pháp lao cầu thép-Chương 4: Tính toán các công trình tạm phục vụ xây dựng cầu thép

Cầu thép-- Cầu thép -- Thi công

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.217


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH