Thi công cầu bê tông cốt thép
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 624.217 Iron and steel truss bridges

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 2013, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 238tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Công tác bê tông, cốt thép và ván khuôn-Chương 2: Thi công thân trụ-Chương 3: Xây dựng cầu bê tông cốt thép đúc tại chỗ-Chương 4: Chế tạo cầu bê tông cốt thép lắp ghép và bán lắp ghép-Chương 5: Lao lắp cầu bê tông cốt thép lắp ghép

Cầu bê tông cốt thép -- Thi công

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22D
Sai Gon Campus
8F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.217


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH