Automating system administration with Perl
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  059600639X

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Beijing ; Cambridge [Mass.] :O'Reilly, 2009, 2nd ed., Rev. & expanded.

Mô tả vật lý: xxiii, 639 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 79179
Perl (Computer program language)
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH