Calculus : based on Schaum's outline of differential and integral calculus elektronisk ressurs
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0070527105

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: New York London :McGraw-Hill , 2000,

Mô tả vật lý: v, 135 s. : , ill.

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH