Multi-variable calculus and linear algebra, with applications to differential equations and probability

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0536000088

Ký hiệu phân loại: 510 Mathematics

Thông tin xuất bản: Imprint unknown, 1969

Mô tả vật lý: XXI, 673 p.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 79219

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH