Meteorology for seafarers : originally Meteorology for seamen

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Richard M Frampton, Patricia A Uttridge

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0851746365

Ký hiệu phân loại: 551.5 Meteorology

Thông tin xuất bản: Glasgow : Brown, son & Ferguson , 1997

Mô tả vật lý: XVI, 137 s. : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 79226

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH