500 AP psychology questions to know by test day elektronisk ressurs
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0071742042

Ký hiệu phân loại: 150.76 Psychology

Thông tin xuất bản: Dubuque, Iowa : London :McGraw-Hill Contemporary Learning McGraw-Hill [distributor] , 2011,

Mô tả vật lý: vii, 198 p.

Ngôn ngữ:


Advanced placement programs (Education)-- Psychology . -- Examinations

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH