QuickBooks 2011 elektronisk ressurs
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0071751343


Thông tin xuất bản: New York : London :McGraw-Hill McGraw-Hill [distributor] , 2011,

Mô tả vật lý: xiv, 226 p. : , ill

Ngôn ngữ:


QuickBooks-- Small business . -- Accounting . ; Computer programs . ; Finance

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH