Starting & running a business all-in-one for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Liz Barclay, Colin Barrow

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1119975649

ISBN-13: 978-1119975656

ISBN-13: 978-1119975663

Ký hiệu phân loại: 658.11 Initiation of business enterprises

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons, Ltd. , 2011

Mô tả vật lý: xxxii, 705 p. : , ill

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 79270

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH