Frommer's Hawaii 2012 elektronisk ressurs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jeanette Foster

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1118098189

ISBN-13: 978-1118098196

ISBN-13: 978-1118098202

Ký hiệu phân loại: 919.69044 Geography of and travel in other parts of world and on extraterrestrial worlds Geography of and travel in Pacific

Thông tin xuất bản: Hoboken N.J. : Wiley , 2012

Mô tả vật lý: x, 726 p. : , col. ill., col. maps

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 79281

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH