Frommer's Bahamas 2012 elektronisk ressurs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Darwin Porter

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1118139264

ISBN-13: 978-1118139271

ISBN-13: 978-1118139288

Ký hiệu phân loại: 917.29604 Geography of and travel in North America

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, Inc. , 2011

Mô tả vật lý: 312 p. : , ill., col. maps

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 79283

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH