The unofficial guide to Las Vegas, 2012 elektronisk ressurs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bob Sehlinger, Len Testa

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1118143452

Ký hiệu phân loại: 917.931350434 Geography of and travel in North America

Thông tin xuất bản: Hoboken : Wiley , 2012

Mô tả vật lý: vi, 501 p. : , col. ill., col. maps

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 79284

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH