Frommer's Cancun & the Yucatan 2012 elektronisk ressurs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David Baird, Shane Christensen, Christine Delsol, Maribeth Mellin

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1118103036

ISBN-13: 978-1118103043

ISBN-13: 978-1118103050

Ký hiệu phân loại: 917.26504842 Geography of and travel in North America

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley Pub. Inc. , 2011

Mô tả vật lý: viii, 392 p. : , col. ill., col. maps

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 79287

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH