Frommer's Stockholm day by day elektronisk ressurs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mary Anne Evans

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1119972600

Ký hiệu phân loại: 914.873046 Geography of and travel in Europe

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex : J. Wiley & Sons, Inc. , 2012

Mô tả vật lý: vi, 184 p. : , col. ill., col. maps

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 79293

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH