Basic college mathematics : a text/workbook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Charles P McKeague

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 084005310X

ISBN-13: 978-0840053107

ISBN-13: 978-0840053121

Ký hiệu phân loại: 510 Mathematics

Thông tin xuất bản: Belmont, CA ; Singapore : Brooks/Cole Cengage Learning, 2011

Mô tả vật lý: xii, 670, [47] p. : , col. ill. ; , 28 cm. + , 1 student solutions manual (236 p.)

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 79311

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH