One rough man [downloadable e-book]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Brad Taylor

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1101467444

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: New York : Dutton, 2011.

Mô tả vật lý: 1 online resource.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 79341

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH