The hidden reality : parallel universes and the deep laws of the cosmos [downloadable e-book]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Brian Greene, ,

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0307595250

Ký hiệu phân loại: 530.12 Quantum mechanics (Quantum theory)

Thông tin xuất bản: New York :Alfred A. Knopf, 2011., 1st ed.

Mô tả vật lý: 1 online resource (xi, 370 p.) : , ill.

Ngôn ngữ:


"The Hidden Reality" reveals how major developments in different branches of fundamental theoretical physics -- relativistic, quantum, cosmological, unified, computational -- have all led us to consider one or another variety of parallel universe.

Cosmology.-- General relativity (Physics)-- Physics -- Philosophy.; Quantum theory.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH